میزبانی وب ویندوز

کنترل پنل پلسک با لوکیشن ایران دیتاسنتر آسیاتک

پلان اول
 • ۱۰۰مگابایت فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 10 اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامین
 • صفر Addon دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 2عدد اکانت ایمیل
پلان دوم
 • 5۰۰مگابایت فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 20 اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامین
 • صفر Addon دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 6عدد اکانت ایمیل
پلان سوم
 • 10۰۰مگابایت فضا
 • 80 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 30 اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامین
 • صفر Addon دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • 10عدد اکانت ایمیل
پلان چهارم
 • 20۰۰مگابایت فضا
 • 150 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 Addon دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود اکانت ایمیل