میزبانی وب لینوکس با کنترل پنل CPanel

پلان اول

انتقال رایگان وبسایت شما!

 • ۱۰۰مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامین
 • صفر Addon دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ۵عدد اکانت ایمیل
پلان دوم

انتقال رایگان وبسایت شما!

 • ۲۰۰مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامین
 • صفر Addon دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ۱۰عدد اکانت ایمیل
پلان سوم

انتقال رایگان وبسایت شما!

 • ۵۰۰مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامین
 • صفر Addon دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ۱۵عدد اکانت ایمیل
پلان چهارم

انتقال رایگان وبسایت شما!

 • ۱گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود ساب دامین
 • صفر Addon دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • ۲۵عدد اکانت ایمیل